+0835 12 12 72
Hotline
+084 909993528

Bảo mật

CAM KẾT BẢO MẬT

Với tiêu chí lấy khách hàng là trung tâm, CodeService luôn đề cao vấn đề bảo mật, gìn giữ thông tin khách hàng, đảm bảo mọi thông tin sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Keyboard with security button - computer security concept

NỘI DUNG CAM KẾT BẢO MẬT TẠI CODESERVICE

  •  Không  sao chép, mô phỏng, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào biết khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của Quý khách hàng..
  • Không sử dụng bất kỳ thông tin bảo mật mà Quý khách hàng  đã cung cấp phục vụ cho các mục đích khác ngoài công việc được giao.
  • Tất cả dữ  liệu của khách hàng có lưu giữ tại công ty Code IT media theo thỏa thuận sẽ đươc niêm phong và chỉ mở niêm phong khi có đề nghị của Quý khách hàng.
  • Trong quá trình thực hiện công tác bảo mật , nếu công ty Code IT Media cam kết bảo mật sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Quý khách hàng theo quy định của pháp luật.
  • Trong quá trình thực hiện công tác bảo mật , nếu công ty Code IT Media cam kết bảo mật sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Quý khách hàng theo quy định của pháp luật

Với sự tận tụy và tâm huyết xây dựng công ty vững mạnh của mình, chúng tôi tin rằng Quý khách hàng sẽ tìm thấy niềm tin tuyệt đối tại CodeService trong quá trình hợp tác .